7 mln dla biogazowni

7 mln dla biogazowni w Marcinkowicach

W gminie Tuczno w woj. zachodniopomorskim trwa budowa bioelektrowni. Nowoczesny zakład w Marcinkowicach będzie wytwarzał energię elektryczną oraz ciepło. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z unijnego budżetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Dotacja na ten cel liczy 7 mln zł. 

W ramach projektu powstanie kompletna instalacja do produkcji biogazu rolniczego. Procesowi fermentacji mają podlegać różne substraty pochodzenia rolniczego i rolno- spożywczego. Instalacja ma zostać wybudowana do końca 2022roku.

Realizacja biogazowni ma przynieść roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o  5 390,10 ton równoważnika CO2. 

dofinansowanie na biogazownie

Więcej informacji na Magazyn Biomasa

 

 

 

 

« Powrót