Energetyka wiatrowa w technologii WestWind

Elektrownie wiatrowe źródłem odnawialnej energii

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii posiada wiele zalet, min. zalety ekonomiczne. To przede wszystkim troska o środowisko naturalne. W obecnych czasach największym wyzwaniem jest pozyskanie czystej i taniej energii. W powszechnej opinii energetyka wiatrowa uważana jest za jedno z najczystszych źródeł odnawialnej energii, niewpływających na proces globalnego ocieplenia i niezwiększających emisji zanieczyszczeń środowiskowych (WHO,2004).

Energetyka wiatrowa w technologii WestWind

Naturalna energia

Nieograniczone zapasy energii ze słońca, wiatru oraz wody są na wyciągnięcie ręki. Energia z wiatru jest niezależna od dostępności paliw kopalnych. Dzięki czemu koszt energii elektrycznej z turbin wiatrowych, w przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł energii będzie systematycznie spadał. Sytuacja ta spowodowana jest ciągłym rozwojem technologii. Zwiększająca się wydajność turbin oraz rozwój farm wiatrowych w wielu regionach na całym świecie zapewnia ciągłe zainteresowanie tematem. Energetyka wiatrowa może zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo energetyczne Polski. Firma WestWind Energy w swoim portfolio posiada 54 farmy wiatrowe w Niemczech o łącznej mocy 470 MW. Jesteśmy przygotowani technologicznie i merytorycznie to budowy farm wiatrowych w Polsce.

Pozytywne aspekty farm wiatrowych

  • 1 Turbina = ok 2222 zasilonych gospodarstw domowych
  • Tańszy prąd
  • Brak emisji toksycznych spalin
  • Brak zanieczyszczania środowiska
  • Brak szkodliwych odpadów
  • Brak degradacji i zanieczyszczania gleby
  • Brak strat w obiegu wody
  • Korzystny wpływ na lokalny rozwój gmin
  • Dodatkowe źródło dochodu dla dzierżawcy gruntu

Lokalizacja parku wiatrowego

Park wiatrowy nie może powstać na dowolnym gruncie. Odpowiednia analiza pod kątem warunków wiatrowych jest niezbędna. Rzetelne informacje o prędkościach i kierunkach wiatrów w określonej lokalizacji mają kluczowe znaczenie. Prawidłowa ocena potencjału energetycznego wymaga uzyskania długookresowych informacji o parametrach wiatru. Zgodnie z przyjętymi normami okres obserwacji powinien trwać co najmniej jeden rok. Do pomiarów prędkości i kierunku wiatrów wykorzystuje się anemometry skrzydłowe, ultradźwiękowe bądź urządzenia wykorzystujące efekt Dopplera.

Po ustaleniu odpowiednich warunków kolejnym elementem jest uzyskanie praw do terenu pod inwestycję, otrzymanie decyzji środowiskowej, uzyskanie umowy przyłączenia do sieci oraz pozwolenia na budowę. Na powodzenie inwestycji składa się więc szereg czynników. Przede wszystkim decydują trzy główne strony: włodarze gminy w uzgodnieniu z innymi organami administracji publicznej (np. RDOŚ), inwestor i społeczność lokalna.

Wszystkich zainteresowanych elektrowniami wiatrowymi zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem. Posiadamy wiedze i odpowiednie kwalifikacje, a przede wszystkim doświadczenie w realizacji farm wiatrowych.

Energia z wiatru WestWind