Pompowy system mieszania

Pompowy system mieszania

W celu zwiększenia wydajności pracy biogazowni, a także zmniejszenia kosztów jej serwisowania, WestWind wykorzystuje pompowy system mieszania w komorach fermentacyjnych. System ten zastępuje całkowicie mieszadła mechaniczne. Zastosowanie tej technologii powoduje uzyskanie bardziej precyzyjnego sterowania procesem mieszania, dzięki czemu uzyskuje się lepsze wygazowanie w komorach. Zastosowanie pomp znacząco obniża koszty utrzymania oraz serwisowania biogazowni m.in. dzięki zmniejszeniu ryzyka powstawania osadów oraz złogów na dnie komór fermentacyjnych. Ponadto prace serwisowe (wymiana pomp dla potrzeb serwisowych) są wykonywane bez opróżniania komór. 

Autorem rozwiązania i partnerem strategicznym jest firma Sauter, której wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest WestWind.

WestWind Biogaz