Dobre strony biogazowni

dobre strony biogazowni

Dobre strony biogazowni

Rozwój biogazowni bezapelacyjnie związany jest z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz coraz to nowszymi ograniczeniami wprowadzanymi dla branży rolniczej.

W wielu krajach biogazownie w różny sposób wpisują się w gospodarkę. W krajach Azjatyckich, biogazownie wykorzystywane są do oświetlenia gospodarstw i gotowania. W Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii biogazownie spełniają głównie funkcje ochrony środowiska i produkcji energii.

Celem funkcjonowania biogazowni rolniczych jest przede wszystkim ograniczenie emisji metanu i utylizacja odpadów. Równoczesna produkcja energii dodaje dodatkowe pozytywne aspekty. Poddanie fermentacji gnojowicy czy pomiotu kurzego pozwala na poprawienie warunków nawożenia pól uprawnych. Stosowanie pofermentu zamiast gnojowicy jako nawozu pozwala na zmniejszenie ilości azotu azotanowego na rzecz amonowego. Obserwuje się zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Obecne w odchodach zwierzęcych czynniki chorobotwórcze takie jak bakterie Salmonella, Escherichia coli, bakterie tuberkulozy (prątki gruźlicy) czy wirus pryszczycy oraz pasożyty zostają zneutralizowane poprzez fermentację i  wysoką temperaturę. Ważnym czynnikiem środowiskowym jest redukcja emisji gazów cieplarnianych: podtlenku azotu oraz metanu, wydzielających się podczas przechowywania nawozów naturalnych. Poza oszczędnościami wynikającymi z utylizacji odpadów we własnej instalacji, dochodzi możliwość wytworzenia energii poprzez spalanie gazu. Wytworzona w ten sposób energia może wystarczyć na zaopatrzenie gospodarstwa, nadwyżka poprzez jeden z systemów wsparcia może zostać sprzedana. Ciepło jednocześnie wytwarzane w procesie kogeneracji z powodzeniem może być lokalnie odsprzedawane. Wiele biogazowni lokalnie dostarcza ciepło do budynków publicznych, a nawet gospodarstw domowych. Biogazownie są szansą dla samorządów dając szansę na rozwój obszarów wiejskich, a także poprawiając warunki środowiskowe całej okolicy.

Biogazownie są przyjazne środowisku oraz zapewniają bezpieczeństwo energetyczne.