Przygotowanie, zarządzanie i nadzór nad realizacją, wykonawstwo

przygotowanie, zarządzanie, nadzór

Przygotowanie, zarządzanie, nadzór

Firma WestWind Energy zapewnia kompleksową obsługę inwestycji od projektu do realizacji. Naszych klientów wspieramy w zakresie:

  • przygotowania projektów koncepcyjnych wraz z wykonaniem studium wykonalności
  • przygotowania dokumentacji oraz uzyskanie pozwoleń administracyjnych i budowlanych
  • koordynacji realizacji projektów wspólnie z lokalnymi urzędami, władzami oraz partnerami
  • pozyskania finansowania inwestycji
  • doboru technologii i elementów instalacji
  • wykonania instalacji wraz koniecznymi odbiorami
  • podłączenia instalacji do sieci OSD (energetycznych, cieplnych, gazowych)
  • uruchomienia produkcji
  • testów i badań kontrolnych
  • opracowania dokumentacji powykonawczej


WestWind Energy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie zespołu, zarządza projektami zgodnie z najlepszymi praktykami. Na bieżąco monitorowany jest budżet realizacji, postęp prac, ryzyko oraz jakość. Ta ostatnia jest dla nas bardzo istotna, gdyż większość z instalacji dalej jest utrzymywana i zarządzana przez firmę.