Klastry energii

klastry energiiKlastry energii

Obecnie bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się w Polsce rozwiązania klastrowe. W polskim wydaniu, klastry energetyczne to struktury dedykowane do rozwiązania lokalnego problemu związanego z szeroko pojętą energią (elektryczną, cieplną, chłodu, paliw (gazu) etc.).

Klaster jest organizacją, która skupia producentów energii z OZE i jej konsumentów w sposób zapewniający tej grupie maksymalne zbilansowanie. Dodatkowo, w założeniach, klaster (w przeciwieństwie do wirtualnych elektrowni) wiąże podmioty na określonym terenie – do pięciu sąsiadujących ze sobą gmin lub w granicach jednego powiatu.

Istotnym elementem w zakresie organizacji klastrów jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. Klastry energii przyczyniają się do realizacji zadań planu gospodarki niskoemisyjnej m.in. poprzez rozwój elektromobilności i obniżenie uciążliwości środowiskowej.

Ideą klastrów  jest również zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. Ze względu na wewnętrzne zbilansowanie klastra, jest on w stanie utrzymać się jako wyspa w przypadku rozległej awarii sieci. Poprzez zbilansowanie dodatkowo odciąża sieć, a więc zmniejsza straty energii wynikające z przesyłu. Ponadto ze względu na lokalny charakter – doskonale reaguje na zmiany charakterystyki układu.

WWE samodzielnie realizuje i udziela wsparcia przy realizacji inwestycji w źródła OZE (fotowoltaika, wiatr, biogaz, układy hybrydowe), a także koordynuje pracę klastra.

W ramach klastrów WWE bazuje na wytycznych i programach Ministerstwa Energii oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.