Biogaz w polskim gospodarstwie

Biogaz w polskim gospodarstwie

Biogaz w polskim gospodarstwie

Polskie gospodarstwa rolne mają znaczący potencjał  w zakresie produkcji energii  (z odpadów poprodukcyjnych i nawozów naturalnych) – gazu, ciepła, prądu. Odpowiednie wykorzystanie potencjału odpadowego może przynieść pozytywne skutki zarówno ekonomiczne jak i społeczne. Dodatkowym atutem jest energetyczne wykorzystanie rolnictwa. Może ono w znaczącym stopniu zmniejszyć negatywne oddziaływanie tego sektora na środowisko.

Rolnictwo a gazy cieplarnianie

W gospodarstwach rolnych powstaje wiele odpadów, które utylizowane były w sposób naturalny. Gnojowica czy obornik były kompostowane. Powstały nawóz natomiast wywożony był na pole. Produkty uboczne jak słoma, łęty ziemniaczane czy liście były palone natomiast na polu. Takie formy zagospodarowania odpadów niestety powodowały niekontrolowane przedostawanie się do atmosfery dużych ilości metanu.

Fermentacja a kompostowanie

Biogaz jest produktem fermentacji beztlenowej inaczej zwana metanową. Znaczącą różnicą procesu fermentacji od kompostowania jest zamknięcie go w komorach bez dostępu powietrza. Fermentacja jest procesem biochemicznym, w którym obserwujemy rozkład związków złożonych – białka, tłuszcze, węglowodany - do związków prostych przy udziale bakterii. Cały proces przebiega w odpowiedniej temperaturze i składa się z czterech etapów: hydrolizy, kwasogenezy (fazy kwaśnej), acetogenezy (octanogenezy) i metagenezy.

Odpad warty uwagi

Naturalnym źródłem metanu są odchody zwierzęce (naturalny nawóz nieprzetworzony): obornik i gnojowica, dlatego odpady te są dobrym surowcem do produkcji biometanu w biogazowniach rolniczych. Odpowiedni dobór substratu do biogazowni ma kluczowe znaczenie dla całej inwestycji. Za wykorzystaniem odpadów zwierzęcych stoi szereg zalet i pozytywnych stron. Problematycznym odpadem jest pomiot kurzy, którego już tak łatwo nie zutylizujemy, jak ma to miejsce w przypadku gnojowicy. Bezściółkowe fermy drobiu najczęściej nie posiadają gruntów do produkcji paszy. Nie dysponują zatem terenem na którym mogą być stosowane odchody. Racjonalnym wyjściem jest więc fermentacja, która przyczynia się do ich utylizacji, jednocześnie zmniejszając obciążenie środowiska.

Biogazownie w głównym zamyśle przede wszystkim mają utylizować odpady jednocześnie redukując emisje metanu, równocześnie produkując biogaz. Firma WestWind Biogaz w swojej ofercie posiada technologie, która doskonale sprawdza się zarówno w fermentacji odpadów pochodzących z chowu bydła czy prosiąt, jednocześnie doskonale nadaje się do wykorzystania w problematycznych substratach takich jak pomiot kurzy.  Chętnie odpowiemy na zasadnicze pytanie jak zarobić na odpadach. Zapraszamy do kontaktu.

Źródła:

Biogazownia szansą dla środowiska i rolnictwa, dr A. Kowalczyk - Juśko, Fundacja na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Biogazownia w twojej gminie.