System oczyszczania z substancji szkodliwych

system oczyszczania

System oczyszczania

Wychodząc naprzeciw zaostrzanym normom emisyjnym, WestWind oferuje nowatorską technologię pozwalającą na znaczne zmniejszenie zawartości substancji szkodliwych w ramach działania biogazowni.

Technologia ta pozwala na oczyszczanie w ramach biogazowni zarówno wody, gazów spalinowych oraz pofermentu z substancji szkodliwych takich jak azot, związki siarki i inne. W efekcie zastosowanie technologii oczyszczania daje wymierne korzyści w postaci wykorzystania substratów trudnych (np. pomiot kurzy, gnojowica), recyrkulacji wody w procesie oraz uzyskania pofermentu będącego pełnowartościowym nawozem rolniczym. Finalnie biogazownia utylizuje odpady rolnicze, przyczyniając się do zmniejszenia oddziaływania produkcji rolnej na środowisko naturalne.


Technologia ta objęta jest obecnie procedurą uzyskania patentu.