Falowniki (inwertery)

Falowniki

W skład instalacji fotowoltaicznej oprócz samych paneli PV wchodzą jeszcze urządzenia, które przekształcają prąd stały produkowany przez panele na prąd zmienny o określonych parametrach, są to falowniki. W zależności od instalacji i odbiorników, które mają być zasilane energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej można zamontować falownik jedno- lub trójfazowy.

Z uwagi na szkodliwy wpływ na sieć energetyczną falowników jednofazowych zaleca się montaż urządzeń trójfazowych, które zapewniają równomierne rozprowadzenie energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej.  Falowniki poza funkcją przekształcania prądu stałego na zmienny posiadają szereg zabezpieczeń, które mają na celu ochronę instalacji elektrycznej użytkownika przed niespodziewanymi skokami napięcia lub w przypadku pojawienia się prądu o niewłaściwych parametrach, wyłączają instalację fotowoltaiczną.

Ważnym elementem instalacji jest okablowanie użyte do podłączenia paneli fotowoltaicznych z falownikiem. Muszą to być przewody o bardzo małej rezystancji oraz o doskonałych właściwościach przewodzących. Takie wymagania są konieczne, aby podczas przepływu prądu w przewodach miały miejsce jak najmniejsze straty energii elektrycznej.

Współpracujemy z czołowymi producentami falowników fotowoltaicznych, przez co gwarantujemy przez cały okres użytkowania serwis zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Wszystkie falowniki, które montujemy posiadają moduły komunikacyjne, umożliwiające dostęp do  informacji o produkcji poprzez dedykowany serwer www.

Partnerzy:

falowniki, falownik