Zarządzanie, utrzymanie i serwis

Po realizacji inwestycji WestWind ENERGY oferuje także kontynuowanie współpracy w zakresie wybudowanej instalacji. Zakres współpracy może obejmować:

  • zarządzanie – polegające na bieżącym monitorowaniu, zarządzaniu oraz rozliczaniu pracy instalacji
  • utrzymanie i serwis – wykonywanie prac diagnostycznych, konserwacyjnych, serwis prewencyjny i naprawczy
  • modernizacje – zmiany w instalacji poprawiające efektywność
  • inne uzgodnione prace


Celem naszym jest kompleksowa realizacja inwestycji. Stąd tak dużą wagę przywiązujemy do jakości, która jak wynika z doświadczeń, często decyduje na końcu o efektywności realizacji.

Dodatkowo podejściem takim, WWE potwierdza, że jest gotowe ponosić odpowiedzialność nie tylko za wybudowanie, ale także za wieloletnią pracę instalacji.