Finansowanie

finansowanie

Finansowanie

WestWind Energy kompleksowo obsługuje inwestycje OZE, dlatego też aktywnie pomagamy pozyskać finansowanie. Możliwe formy finansowania przedstawia poniższa tabela:  

DOTACJA POŻYCZKA Z UMORZENIEM KREDYT OZE LEASING
 • do 85% kosztów kwalifikowanych
 • ograniczone środki i okres wsparcia
 • dla jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, przedsiębiorstw i innych osób prawnych
 • długi okres oczekiwania na decyzję/rekomendację
 • do 90% kosztów kwalifikowanych
 • umorzenie do 30%
 • dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • oprocentowanie kredytu od 1%
 • prowizja od 0%
 • maksymalny okres kredytowania do 10 lat
 • rozliczenie NET-METERING
 • ograniczone środki i okres wsparcia
 • oferta różnych banków
 • dla osób fizycznych i przedsiębiorstw
 • maksymalny okres kredytowania nawet do 15 lat
 • oprocentowanie już od 4,0%
 • brak wkładu własnego
 • szybka decyzja kredytowa
 • oferta dopasowana do klienta
 • możliwość finansowania w PLN i EUR
 • opłata wstępna od 10%
 • okres leasingu do 72 m-cy
 • minimum formalności
 • szybka decyzja leasingowa

 

W zależności od tego czy instalacja ma być małą przydomową instalacją fotowoltaiczną, dużym parkiem wiatrowym czy biogazownią, dobieramy optymalną formę finansowania pozwalającą na pokrycie kosztów zakupu i montażu kompletnej instalacji. Nasi specjaliści zadbają o odpowiednie przygotowanie dokumentów formalnych oraz technicznych niezbędnych do pozyskania środków.
Na rynku istnieje wiele programów, które umożliwiają pozyskanie dotacji/pomocy na inwestycje w odnawialne źródła energii, są to m.in.: środki samorządowe, dotacje z Unii Europejskiej, dedykowane programy krajowe. Wśród najczęściej wybieranych są:

 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Poszczególne fundusze są dedykowane dla konkretnych typów podmiotów w tym: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także inne podmioty posiadające osobowość prawną oraz osoby fizyczne.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy.