E-mobilność

E-mobilność

E - mobilność

W dobie szybkiej popularyzacji pojazdów elektrycznych, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Infrastruktura to nie tylko przyłącze elektryczne, ładowarki, magazyny energii,  to także podłączenie lokalnych źródeł energii i optymalne zarządzanie. WestWind Energy wspiera klientów przy projektowaniu, wykonawstwie i zarządzaniu instalacjami dla pojazdów elektrycznych.

E–mobilność to także zapewnienie paliw alternatywnych dla potrzeb transportu zarówno prywatnego jak i publicznego. Przykładem mogą być instalacje wodorowe oraz użycie biogazu. W swojej ofercie WWE posiada różnego rodzaju rozwiązania, które mogą być zastosowane m.in. w ramach klastrów energetycznych.

Partner strategiczny: