Układy hybrydowe

Układy hybrydowe

Układy hybrydowe

Aby sprostać obecnym wyzwaniom rynku, konieczne jest stosowanie układów hybrydowych, czyli układów łączących kilka źródeł energii wraz z magazynowaniem i systemami optymalizującymi. Najpopularniejsze są źródła bazujące na fotowoltaice oraz energii wiatrowej w połączeniu z inteligentnym regulatorem energii pracującym z magazynem energii. Kluczem do efektywności układu hybrydowego jest zaprojektowanie i wykonanie w oparciu o charakterystykę zapotrzebowania. Zapotrzebowanie to nie tylko wartości uśrednione czy krzywa konsumpcji, to także strategia działania układu np.:

  • zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla odbiorcy lub grupy
  • obniżenie obciążenia sieci w momentach kulminacji zapotrzebowania
  • optymalne wykorzystanie energii z OZE
  • poprawa parametrów jakościowych energii
  • obniżenie strat przesyłowych
  • optymalizacja kosztowa poprzez obniżenie parametrów przyłączy energetycznych

Każda instalacja jest dedykowana ze względu na parametry sieciowe, krzywą zapotrzebowania oraz charakterystykę źródeł. Każdy układ hybrydowy wymaga uwzględnienia wielu parametrów i sprawdzenia efektywności na modelu. WestWind Energy, dzięki międzynarodowemu doświadczeniu i stworzeniu odpowiednich modeli obliczeniowych buduje systemy hybrydowe, które są efektywne zarówno energetycznie jak i finansowo.