Reaktor Hydrolizy

reaktor hydrolizy

Reaktor hydrolizy

Reaktor hydrolizy to urządzenie podawcze substratu w biogazowni rolniczej, w którym zastosowana została  technologia  przetwarzania i przygotowania w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu np. słomy zbożowej, kukurydzianej, traw oraz innych biodegradowalnych produktów pochodzenia rolniczego lub komunalnego do produkcji  biogazu.

Technologia  hydrolizy umożliwia  obniżenie  kosztów   substratów  dla  biogazowni  o  ponad  30%.

Skraca ponad dwukrotnie czas retencji substratu w zbiornikach fermentacyjnych,  co umożliwia  zmniejszenie ich wymiarów dla nowo projektowanych  biogazowni  lub zwiększenie produkcji energii dla instalacji już istniejących.

Fermentacja metanowa słomy, poddanej wcześniejszej obróbce temperaturowo-ciśnieniowej (reaktor hydrolizy), pozwala na uzyskanie ponad 400 m3 CH4  z 1 tony suchej masy organicznej tego substratu. Zakładając przeciętną wilgotność słomy na poziomie 15% oraz wskaźnik 85% suchej masy organicznej w świeżej masie, daje to 578 m3 biogazu z 1 tony materiału. Taka wydajność to prawie trzykrotnie więcej biogazu niż ilość uzyskana z kiszonki kukurydzy. Nie bez znaczenia jest również zdecydowanie krótszy czas retencji (14-25 dni) tak przygotowanego substratu, przekładający się na zmniejszenie wymaganej objętości czynnej zbiorników fermentacyjnych.