AgroEnergia- program z dotacją na OZE

AgroEnergia-  program z dotacją na OZE

Ruszył nabór wniosków na drugą część programu priorytetowego AgroEnergia. Tym razem dotacje obejmują małe elektrownie wodne oraz biogazownie rolnicze. Pierwsza część programu dotyczyła naboru wniosków na inwestycje związane z mikroinstalacjami, pompami ciepła i magazynami energii. Celem programu jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych pochodzących z sektora gospodarki rolniczej.

AgroEnergia dotacje do biogazowni

AgroEnergia dla kogo?

Z drugiej części programu mogą skorzystać osoby, będące właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych o powierzchni od 1 ha do 300ha. Osoby prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych. Wsparcie uzyskane z programu może wynosić nawet 50% zwrotu kosztów (maksymalnie 1,8 mln zł dla źródeł mocy do 150 kW, 2,2 mln zł dla źródeł mocy 150-300kW, 2,5 mln zł dla źródeł mocy 300-500kW). Udostępnione zostaną również pożyczki do 100% z oprocentowaniem preferencyjnym lub na warunkach rynkowych. W tej części programu istnieje również możliwość dofinansowania do 20% kosztów dla magazynów energii w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

Terminy

Termin składania wniosków rozpoczął się 20.07.2021 i potrwa do 21.12.2021 lub do wyczerpania środków. Budżet przeznaczony na dofinansowania do biogazowni rolniczych oraz elektrowni wodnych wynosi 74,5 mln zł (w tym 48,4 mln zł jest bezzwrotna).W samym lipcu zawarto już ponad 200 umów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, które pomogą zarówno w uzyskaniu dotacji jak i  w całym procesie inwestycyjnym.

Kontakt w sprawie projektu.

info@ w-biogaz.pl lub info@w-energy.pl

Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021

« Powrót