Aukcje OZE dla hybryd

Aukcje OZE

Aukcje OZE dla hybryd

Pierwsza aukcja OZE dla odnawialnych źródeł energii odbędzie się już w grudniu 2021 r.

Dotychczas gwarancję rozliczeń w systemie aukcyjnym można było uzyskać przy realizacji projektów elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych oraz geotermalnych.

Nowością dla aukcji grudniowych będzie możliwość wylicytowania gwarantowanych rozliczeń dla projektów hybrydowych. 2 grudnia 2021 r. odbędzie się aukcja dla hybrydowych instalacji OZE o mocy powyżej 1MW. 3 grudnia wylicytowane zostaną projekty dla instalacji hybrydowych OZE o mocy mniejszej lub równej 1MW.

Podsumowanie Aukcji OZE

W roku 2021 odbyło się 8 aukcji dla odnawialnych źródeł energii, gdzie wystawiono 68 TWh energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w cenie 24 mld zł. Łączna sprzedaż wyniosła 36,7 TWh, stanowiąc 54% energii o wartości 8,5 mld zł (36%). W roku 2019 odbyło się 8 aukcji, w których 54,5 TWh energii zakontraktowano za ok. 12,9 mld zł.

Największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Do aukcji przystąpiło 432 wytwórców, składając 1264 oferty. Dla koszyka instalacji fotowoltaicznych przeznaczono na zakup 14,7 TWh energii w cenie 5,3 mln. Urząd Regulacji Energetyki przekazał informację, że w wyniku rozstrzygnięcia aukcji powstaną instalacje fotowoltaiczne o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 1 GW.

Hybryda OZE

Projekty hybrydowe muszę być zgodne z definicją zawartą w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Definicja instalacji OZE wg. ustawy to:

„Wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz:

  1. żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu
  2. urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden albo w kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia
  3. łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 3504 MWh/MW/rok
  4. zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin graniczących ze sobą – przy czym taki zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany magazynem energii służącym do magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii”

Źródło:

https://www.gramwzielone.pl/trendy/106583/w-grudniu-odbeda-sie-kolejne-aukcje-w-koncu-wsparcie-dla-hybryd

« Powrót