Cel OZE na 2020 nie zostanie zrealizowany, co dalej?

Cel OZE na 2020 nie zostanie zrealizowany, co dalej?

Wzrost inwestycji w energetyce odnawialnej w ostatnim czasie nie zapewni niestety zrealizowania zaplanowanego udziału odnawialnych źródeł w miksie energetycznym.  Na Farmie wiatrowej w Koźminie w woj. wielkopolskim ten fakt stwierdziła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Mimo szybkiego tempa rozwoju Polska jest w stanie osiągnąć jedynie  ok. 13 proc. udziału OZE. Polska jest jednym z kilku państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie zrealizują na czas  wyznaczonego celu. W podobnej sytuacji jest Holandia która jednak planuje kupić „wirtualne” nadwyżki zielonej energii z Danii. Do takich transferów zachęca  Komisja Europejska która w tym celu przygotowuje specjalną platformę.

REALIZACJA CELU OZE

– Wiemy, że kwestie transferów za niewykonanie celów mogą się pojawić, natomiast mamy nadzieję, że wraz z pokazaniem dynamiki wzrostu generacji w odnawialnych źródłach energii będzie możliwe przesunięcie tego terminu – stwierdziła wicepremier Emilewicz w odpowiedzi na pytanie portalu gramwizlone.pl 

Jakie będą konsekwencje niewywiązania się z realizacji celu OZE na 2020rok?

Niedawna analiza unijnej dyrektywy OZE z 2009  roku wykonana przez ekspertów Forum Energii nie wskazuje sankcji za brak realizacji celu na rok 2020. Inaczej jest natomiast w przypadku traktatów UE, które dotyczą niedotrzymania obowiązków wynikających z unijnego prawa. Komisja Europejska może rozpocząć procedurę skierowaną wobec państw które nie dotrzymały zobowiązań. Działania te maja ustalić plan realizacji środków naprawczych oraz ich pilnego wdrożenia. Najczarniejszą wizją są jednak możliwe do nałożenia kary finansowe

– Ryzyko jest jednak realne. Dlatego w przypadku braku współpracy ze strony państwa członkowskiego, widmo kar finansowych jest silnym instrumentem mobilizowania ich do wdrożenia prawa unijnego i realizowania wynikających z tego obowiązków. Komisja Europejska jako ostateczność uruchamia taką procedurę przede wszystkim w sytuacji, gdy państwo nie wykazuje dobrej woli, popartej konkretnym planem wdrażanych działań naprawczych – piszą analitycy Forum Energii.

Z czym wiąże się zatem transfer statystyczny

Zapewne jedną z opcji  osiągnięcia celu energetycznego w pełni popieraną przez Komisję Europejską będzie transfer statystyczny. W praktyce jest to po prostu handel udziałami OZE pomiędzy państwami. Mimo pełnego poparcia KE, czego przykładem jest powstała  w tym celu platforma. Taka wymiana może nieść ze sobą spore ryzyko. Głównym powodem niejasności jest cena dla której nie ma jasnych mechanizmów ustalenia.

Z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój branży OZE

« Powrót