Czas postawić na biogaz. Bo się opłaca

Czas postawić na biogaz. Bo się opłaca

Ministerstwo Klimatu zdecydowało się na podniesienie do 760 zł/MWh ceny referencyjnej dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektryczne. Ceny referencyjne dla biogazowników i potencjalnych inwestorów biogazowych są czynnikiem o ogromnym znaczeniu. Mogą zapewnić stabilność kosztownego przedsięwzięcia, jakim jest budowa, a potem utrzymanie biogazowni przez kilkanaście kolejnych lat. Na początku została przekazana informacja, że energia elektryczna z instalacji o łącznej mocy zainstalowanej.

stawiamy na biogaz

Wyższe stawki obowiązują także dla energii elektrycznej z instalacji o mocy ≥500 kW ≤1 MW (do wytwarzania energii elektrycznej z CHP). Cena referencyjna w 2019 r. wynosiła 670 zł/MWh, a w 2020 r. 700 zł/MWh. O tyle samo więcej zarobić można na produkcji energii z biogazu rolniczego - instalacji o mocy >1 MW do wytwarzania energii elektrycznej z CHP. W 2019 r. płacono za nią  640 zł/MWh, a w 2020 r. cena referencyjna wynosi 670 zł/MWh.

Jak łatwo zauważyć biogazownie rolnicze zostały docenione, ale tylko te, które produkują energię w kogeneracji. To znak, że zarówno energia elektryczna, jak i cieplna, wytworzone z biogazu rolniczego, zyskują na wartości. Po stronie zysków wynikających z pracy biogazowni należy umieścić także poferment, który z powodzeniem wykorzystywany jest jako nawóz naturalny. Zakłada się, że biogazownia o mocy 1 MW produkuje ok. 20 tys. m sześc. rocznie. Dawka pofermentu na 1 ha to ok. 30 m sześc. Nadwyżkę nawozu można sprzedać.

Warunkiem rentowności biznesu pod nazwą „biogazownia rolnicza” jest jednak zasada – trzeba dobrze skalkulować nie tylko inwestycję, ale także perspektywy jej funkcjonowania w przyszłości zwłaszcza pod kątem dostępności substratów.

Jak dobrze zainwestować w biogazownię, a tym samym ochronę środowiska naturalnego i w przyszłości zarabiać na tym projekcie – podpowiedzą eksperci WestWind Biogaz sp. z o.o. w Toruniu.

« Powrót