Dotacje na zeroemisyjne autobusy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Zielony Transport Publiczny przyznaje dotacje na przemianę transportu zbiorowego w zeroemisyjny. Głównym założeniem programu jest obniżenie emisji ze spalania paliw w transporcie zbiorowym miast.

dotacje do zeroemisyjnych autobusów

 

Podsumowanie programu

Budżet programu wynosił 1,2 mld zł, z czego maksymalna wartość dofinansowań z programu ma osiągnąć wartość 1 mld zł a pozostałe 200 mld zł przeznaczono na fundusze na pożyczki.

Dnia 20 grudnia 2021 r. zakończył się II nabór NFOŚiG. Głównymi wnioskującymi byli przedstawiciele samorządów średnich i małych miast. Wnioskujący mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 20% do 80% na zakup lub leasing pojazdów oraz szkolenia kierowców, natomiast na budowę lub modernizację istniejących stacji ładowania do 25% wsparcia.

Podsumowanie zgłoszeń:

  • 101 wnioskodawców z całej Polski
  • 69 wniosków o dotację
  • 1,31 mld zł- wartość oszacowanych wniosków
  • 808,8 mln zł- finansowanie w formie dotacji NFOŚiGW
  • 143,7 mln zł- w formie niskoprocentowej pożyczki NFOŚiGW

Cel programu

Zielony transport publiczny ma na celu:

  • Zmniejszenie emisji CO2 o 18 416 ton/rok
  • Ograniczenie o 0,052 ton/ rok emisji pyłów PM10
  • Ograniczenie o 13,611 ton/ rok emisji NOX
  • Zmniejszenie problemu wykluczenia transportowego

Dlaczego warto brać udział w przetargu?

W myśl przyjętej przez rząd Polityki Energetycznej Polski na czas do roku 2040, już od 2025 każdy przetarg na autobus miejski dla miasta liczącego ponad 100 tys. mieszkańców ma dotyczyć autobusów zero- i niskoemisyjnych.

 

Źródło:

redakcja@gramwzielone.pl

« Powrót