Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa

Urząd Regulacji Energetyki przekazał informacje o ponad 1 200 instalacjach w Polsce wykorzystujących wiatr jako odnawialne źródło energii. Łączna moc zainstalowana wynosi ponad 5 900 MW, co stanowi ok 65 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich rodzajach instalacji OZE pracujących w Polsce.

elektrownie wiatrowe

Obecnie w trakcie realizacji jest prawie 160 kolejnych instalacji wiatrowych, których łączna moc zainstalowana wyniesie ok 2 500 MW. Dla przykładu w 2019 roku moc zainstalowana w całym systemie elektroenergetycznym w Polsce wyniosła prawie 47 tys MW. Obserwujemy też systematyczny wzrost energii wyprodukowanej ze źródeł wiatrowych i wprowadzonej do polskiego  systemu elektroenergetycznego. W ubiegłym roku wyprodukowały one 13 903 GWh energii, dla porównania w 2018 było to 11 678 GWh. Energia z wiatru stanowiła ok. 8,2 proc. energii zużytej w kraju w 2019 roku.

Wyniki rozstrzygniętych dotychczas przez Prezesa URE aukcji (w latach 2016-2019) powinny przełożyć się na powstanie ok. 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej. A wzrost produkcji energii z systemu aukcyjnego jest istotnym mechanizmem służącym do wypełnienia zakładanego dla Polski celu OZE.

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie ma wzrastać równomiernie :

  • 15% w 2020 r.
  • 17.6% w 2025 r.
  • 21% w 2030 r.

Do osiągnięcia tego celu już za pięć lat mają przyczynić się farmy wiatrowe.

Komunikat URE

« Powrót