Konferencja Energetyki Wiatrowej PSEW w Serocku 2022

W ostatnich dniach Prezes WestWind Energy Polska sp. z o.o. Felix Kurpiers wraz z pracownikami uczestniczy w Konferencji Energetyki Wiatrowej PSEW w Serocku.

PSEW 2022

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej jest jednym za największych wydarzeń w Europie środkowo- wschodniej poświęconej tematyce energetyki wiatrowej. Tematami rozwijanymi na konferencji są: rozwój rynku energii w aspekcie wdrażania i eksploatacji technologii OZE w Polsce, rola energetyki wiatrowej w procesie transformacji energetycznej Polski i Europy, wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji zielonego wodoru, morska energetyka wiatrowa oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski w najbliższych latach.

Wydarzenie daje możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce narodowej oraz korzyści środowiskowych wynikających z transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

« Powrót