LIFE Czysta Energia 2021

 Life Czysta Energia

„LIFE Czysta Energia 2021"

Program dofinansowań dla projektów, których celem jest poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie produkcji energii odnawialnej dzięki tworzeniu lokalnych wspólnot energetycznych.

Na jaki projekt można otrzymać dofinansowanie?

Pula dofinasowania dla programu „LIFE Czysta energia 2021” to w sumie 95 mln euro.

Fundusze można przeznaczyć na projekty związane min. z budowaniem strategii i przygotowaniem usług w zakresie transformacji energetycznej na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

Wsparcie projektów ma na celu przyspieszenie przejścia na czystą energię dzięki rozwojowi nowych technologii, cyfryzacji, usług biznesowych oraz ulepszeniu kompetencji zawodowych.

Nabór wniosków w programie "LIFE Czysta energia 2021" trwa do 12 stycznia 2022 r.

Tematyka dofinansowanych projektów:

Pula dofinansowań dotyczy projektów związanych z 18 obszarami o tematyce:

 • Wielopoziomowego dialogu na temat klimatu i energii w celu zapewnienia zarządzania energią.
 • Wspólnoty UE "zintegrowanych usług renowacji domów".
 • Kierowania przez społeczność transformacji w kierunku czystej energii w regionach, gdzie występuje węgiel, torf i łupki naftowe.
 • Wzrostu zapotrzebowania na chłodzenie w budynkach w nadchodzących latach.
 • Opracowania mechanizmów wsparcia dla wspólnot energetycznych i innych inicjatyw obywatelskich w dziedzinie zrównoważonej energii.
 • Zintegrowanych usług renowacji domów.
 • Podejmowania interwencji związanych z budynkami w dzielnicach zagrożonych.
 • Wykorzystania zaleceń audytów energetycznych w celu transformacji energetycznej przedsiębiorstw.
 • Wprowadzenia na szeroką skalę rozwiązań przemysłowych w zakresie głębokiej renowacji.
 • Budowania umiejętności - ponowne uruchomienie krajowych platform i map drogowych.
 • Włączenia finansowania zrównoważonej energii w główny nurt polityki oraz uwzględnienie charakterystyki energetycznej w kryteriach i standardach zrównoważonego finansowania UE.
 • Pomocy technicznej w celu przesunięcia granic rynkowych dla inwestycji w zrównoważoną energię.
 • Skutecznego wdrożenia kluczowego prawodawstwa w dziedzinie zrównoważonej energii.
 • Innowacyjnych systemów finansowania inwestycji w zrównoważoną energię.
 • Wsparcia technicznego dla planów i strategii przejścia na czystą energię w gminach i regionach.
 • Stworzenia innowacyjnych modeli biznesowych i systemów umownych dla inteligentnych i zintegrowanych sektorowo usług energetycznych.
 • Wspierania wykorzystania zrównoważonej energii w całym łańcuchu wartości w przemyśle i usługach.
 • Stworzenia warunków dla globalnej poprawy gotowości europejskich budynków do inteligentnego wykorzystania energii.

Źródło:

https://www.gramwzielone.pl/trendy/106589/unijne-dotacje-na-czysta-energie-z-programu-life

https://www.gov.pl/web/audytywmsp/program-life-przejscie-na-czysta-energie--informacja-o-naborze-oraz-szkoleniu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

« Powrót