„Mój elektryk”

Dopłaty do samochodów elektrycznych- „Mój elektryk”

Mój elektryk- program rządowy którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu bądź leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

mój elektryk

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje zakup/ leasing nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e „wykorzystujących do napędu  wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Budżet programu

Budżet programu to 500 000 000 zł, stanowiących bezzwrotne środki dofinansowania. Kwota stanowiąca 50% ma zostać przekazane, zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, w ramach udostępniania środków do banków. Czas wdrażania programu przypadnie na lata 2021-2026. Okres kwalifikacji kosztów zaplanowano w terminie 01.05.2020 r.- 31.12.2025 r.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać:

  • Osoby fizyczne
  • Jednostki sektora finansów publicznych
  • Instytuty Badawcze
  • Przedsiębiorcy
  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Spółdzielnie
  • Rolnicy
  • Kościoły i inne związki wyznaniowe
  • Organizacje religijne

 

Szczegółowe informacje o programie:

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie

« Powrót