Obowiązkowy montaż paneli w Niemczech

montaż paneli

Montaż paneli

Nowy rząd Niemiec ma plan na przyspieszenie transformacji energetycznej poprzez znaczące podnoszenie celów rozwoju energetyki odnawialnej. W planach tych znajduje się pomysł trzykrotnego zwiększenia udziału mocy produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne, w czym ma pomóc obowiązek w zakresie montażu fotowoltaiki.

Ponadto rząd niemiecki zaplanował odejście od elektrowni węglowych do roku 2030.

Przyszłość OZE w Niemczech

Nowy rząd ma podejście proekologiczne i przyjazne dla środowiska. Plan, który opracowano (uzyskanie 80 % udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym) jest bardzo ambitny i aby go zrealizować niezbędna będzie produkcja około 700 TWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE.

Głównymi inwestycjami mającymi osiągnąć wyznaczony cel mają być inwestycje w fotowoltaikę oraz energetykę wiatrową na morzu.

Pierwsze niemieckie landy już wprowadziły obowiązek instalacji PV, natomiast wkrótce rząd chce wprowadzić obowiązek instalowania PV na nowobudowanych domach i obiektach komercyjnych.

Energetyka wiatrowa ma natomiast pokrywać 2 % terenu Niemiec. Prace nad wdrożeniem tego planu mają rozpocząć się już w przyszłym roku.

Ponadto planuje się zdjąć z odbiorów koszty dopłat, które były przekazywane producentom energii odnawialnej. Od 2023 r. dzięki podniesionym opłatom za emisje CO2 koszty te pokrywał będzie budżet federalny.

Stabilność systemu energetycznego przy wysokim udziale OZE mają zapewnić elektrolizery, które mają za zadanie produkować wodór przy wykorzystaniu nadwyżek z odnawialnej energii elektrycznej.

 

Źródło:

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/106795/nowy-niemiecki-rzad-chce-obowiazkowego-montazu-fotowoltaiki

« Powrót