Ogrzewanie domów wodorem

Ogrzewanie domów wodorem

Spółka Polskie Domy Drewniane utworzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska mają zamiar zrealizować nowatorski projekt zasilania osiedla czystym wodorem.

Ogrzewanie domów wodorem

Założenia projektu

Projekt zakłada powstanie osiedla liczącego ok. 1,8 tys. mieszkań, które mają być ogrzewane za pomocą wodoru. Osiedle ma powstać w województwie dolnośląskim, a dokładnie w Środzie Śląskiej. Realizacja projektu planowana jest na 2 poł. 2024 r. Użycie wodoru wytworzonego z energii odnawialnej ma wpłynąć na niższe rachunki mieszkańców osiedla. Początkowo zakładano, że na pilotażowym osiedlu zostanie zastosowana instalacja grzewcza składająca się z pomp ciepła wspomaganych kotłem elektrycznym oraz bazująca na wykorzystaniu płaszczyznowego ogrzewania podłogowego lub niskotemperaturowych grzejników naściennych w formie odbiorników ciepła. Aktualnie trwają prace koncepcyjne, które pozwolą zintegrować założenia z nowatorskim systemem. Instalacje, które umożliwią ogrzewanie budynków wodorem ma dostarczyć spółka SES Hydrogen z grupy Sescom.

Sescom opracował koncepcję elektrolizera, w którym będzie można produkować wodór z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej.

Technologia opiera się na 3 modułach:

  • Generator wodoru
  • System zarządzania HGaas (samouczący się system informatyczny wykorzystujący sztuczną inteligencję)
  • Model finansowania inwestycji dla producentów energii zielonej

Wodór, który zostanie wykorzystany do ogrzewania osiedla zostanie wyprodukowany z OZE (energia słoneczna, energia wiatru, biogaz lub zakup prądu z zielonym certyfikatem).

Finansowanie

Finansowanie 1. etapu inwestycji ma zostać zrealizowane ze środków pozyskanych w programie Nowa Energia prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Widok na przyszłość

Wodór ma przyczynić się do dekarbonizacji transportu oraz przemysłu. Użycie wodoru w przypadku ogrzewania domów jednorodzinnych nie zostało jeszcze skomercjalizowane. SES Hydrogen realizując osiedle zasilane poprzez spalanie wodoru w powietrzu lub tlenie ma zamiar pokazać możliwości wykorzystania wodoru w ciepłownictwie.

 

Źródło:

https://www.gramwzielone.pl/woddor/106812/wodor-ogrzeje-domy-pierwszy-taki-projekt-w-polsce

« Powrót