Polska Strategia Wodorowa czas na konsultacje społeczne

Polska Strategia Wodorowa czas na konsultacje społeczne

Przekazany 14 stycznia 2020 roku dokument projektu  „ Polskiej Strategii Wodorowej” wskazuje przede wszystkim sześć celów do realizacji.

Polska Strategia Wodorowa

 Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych w energetyce:

  • Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
  • Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
  • Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach;
  • Cel 5 – sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru;
  • Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. 

Projekt przewiduje czterdzieści działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów. W projekcie zawarte zostały informacje dotyczące aktualnego stanu rynku wodoru, przedstawia podstawowe przeszkody technologiczne i biznesowe. Wytyczone zostały kierunki rozwoju rynku pozwalające konkurować  z paliwami konwencjonalnymi.

Strategia wodorowa odnosi się do trzech sektorów  wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, oraz do produkcji wodoru, jego dystrybucji. Bierze pod uwagę również konieczne zmiany prawne i finansowe.

„Ambicją Rządu RP jest rozwój silnych krajowych i lokalnych kompetencji w zakresie wytwarzania kluczowych komponentów z łańcucha wartości gospodarki wodorowej oraz ich wykorzystanie na rzecz utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki przy równoczesnym poszanowaniu środowiska i klimatu. Realizacja strategii wesprze sprawiedliwą transformację energetyczną i doprowadzi do awansu znaczenia polskich technologii w Europie i na świecie” – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, informując o przekazaniu projektu do konsultacji publicznych

Polska Strategii Wodorowa wpisuje się w szerszy plan działań Rządu RP związaną z transformacją energetyczną.

„Jest to kluczowy projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zgodny z działaniami Komisji Europejskiej i naszych partnerów w Unii Europejskiej w zakresie budowy Europejskiego Zielonego Ładu. Realizacja strategii pozwoli polskiej gospodarce wejść w nowy perspektywiczny obszar oraz będzie wsparciem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii” – dodał pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska.

„Przygotowywana przez Rząd strategia wodorowa jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w europejskim i globalnym krajobrazie energetycznym, w którym obserwuje się wyścig technologiczny w zakresie innowacyjnych metod produkcji, transportu i wykorzystania wodoru. Udział Polski w tym wyścigu ma strategiczne znaczenie dla przyszłości krajowego przemysłu, energetyki i transportu, które zostały wskazane w projekcie jako priorytetowe obszary wykorzystania wodoru” – podkreślił sekretarz stanu w KPRM Krzysztof Kubów.

 

Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/

« Powrót