Prąd tanieje!

Prąd tanieje!

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej podała średnie koszty produkcji energii w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, które powstały w 2019 roku. Ponad połowa z nich charakteryzuje się niższym kosztem wytwarzania energii w porównaniu z nowymi elektrowniami węglowymi.

– Źródła odnawialne stają się coraz wyraźniej najtańszym sposobem produkcji energii i mają ogromny potencjał jeśli chodzi o stymulowanie globalnej gospodarki i umożliwienie powrotu ludzi do zatrudnienia. Inwestycje w OZE są stabilne, efektywne kosztowo i oferują pewne oraz przewidywalne zwroty zainwestowanego kapitału, dając szersze korzyści gospodarce – komentuje Francesco La Camara Dyrektor generalny IRENA.

Z najnowszej analizy IRENA wynika, że w stosunku do 2018 roku średni koszt energii z projektów finalizowanych w ubiegłym roku spadł w przypadku naziemnych farm fotowoltaicznych o 13 proc., do poziomu 68 USD/MWh. Średni CAPEX w przypadku takich inwestycji miał spaść z 4702 USD/kW w roku 2010, 2364 USD/kW w roku 2015 oraz 1208 USD/kW w roku 2018 – do 995 USD/kW w roku 2019.

W porównaniu do roku 2010 średni koszt wytwarzania energii (Levelized Cost of Electricity, LCOE) w przypadku tej technologii miał spaść o 82 proc. Przed dekadą LCOE dla przemysłowych farm PV miało sięgać jeszcze około 378 USD/MWh.

Najniższy średni koszt energii z farm fotowoltaicznych IRENA odnotowuje za 2019 rok w Indiach (45 USD/MWh), Chinach (54 USD/MWh) oraz Hiszpanii (56 USD/MWh).W kontekście segmentu przemysłowej fotowoltaiki IRENA podkreśla znaczenie mechanizmu aukcyjnego, który jest wdrażany przez kolejne państwa i który wymusza konkurencyjność na rynku deweloperów OZE, generując spadki cen oferowanej przez nich energii.

Najtańszy wiatr na lądzie

Koszt energii z lądowych farm wiatrowych zmalał w ciągu roku o 9 proc. do średniego poziomu 53 USD/MWh.

IRENA odnotowuje w przypadku elektrowni wiatrowych na lądzie spadek ich CAPEX-u w latach 2018-19 ze średniego poziomu 1549 USD/kW do 1473 USD/kW.

W porównaniu do energetyki wiatrowej na lądzie koszt energii z farm wiatrowych na morzu pozostaje nadal wysoki, według IRENA wyniósł w ubiegłym roku przeciętnie 115 USD/MWh, jednak tutaj prognozowane jest dalsze, znaczące zejście z kosztami, które ma sprawić, że wkrótce normą będą ceny energii z morskich wiatraków rzędu 50-100 USD/MWh.

prąd tanieje

 

 

Niewielki, 1-procentowy spadek kosztów wytwarzania energii w latach 2018-19 IRENA odnotowuje w przypadku technologii skoncentrowanej termalnej energetyki słonecznej (Concentrated Solar Power, CSP). Ta technologia pozostaje nadal znacznie droższa od fotowoltaiki jeśli chodzi o koszt wytwarzania energii (średnio 182 USD/MWh), jednak w przeciwieństwie do PV umożliwia od razu magazynowanie nadwyżek energii i wykorzystanie jej w czasie do kilku godzin.

 

Źródło: gramwzielone.pl

« Powrót