Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”, zwany też 5000 Plus, stanowi unikatowy na dotychczasową skalę instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej (gospodarstw domowych) i dotyczy segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. To jeden ze sztandarowych programów transformacji energetycznej Rzeczypospolitej. Jego wdrożenie będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju OZE.

Można ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji fotowoltaicznej, nie więcej jednak niż 5 tys. zł. na jedno przedsięwzięcie. Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 1 000 000 000 zł. na cały program. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Nasza firma pomaga w składaniu wniosków o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

mój prąd

Więcej informacji na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl

Nie czekaj! Im wcześniej się zdecydujesz, tym więcej zaoszczędzisz!

« Powrót