Projekty wodorowe

Projekty wodorowe

Ministerstwo Rozwoju zwraca się o składanie założeń projektów, wpisujących się w łańcuch wartości technologii i systemów wodorowych: produkcję, magazynowanie, przesył, dystrybucję oraz korzystanie przez użytkowników końcowych, które będą mogły uzyskać wsparcie unijne w ramach istotnych projektów wspólnego europejskiego zainteresowania – Important Projects of Common European Interest (IPCEI), podał resort.

Komisja Europejska (KE) od dwóch tygodni prowadzi konsultacje społeczne w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, a zwłaszcza rozporządzenia (UE) nr 347/2013 tzw. rozporządzenia TEN-E. Chodzi w nim m.in. o zasady wybierania projektów energetycznych (które są przedmiotem wspólnego zainteresowania i mogą otrzymywać wsparcie unijne).

Konsultacje mają trwać do 10 lipca. Celem jest przygotowanie wniosku ustawodawczego dotyczącego zmian w rozporządzeniu w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E) przed końcem 2020 r. Planowane zmiany mają doprowadzić do pełnej zgodności infrastruktury energetycznej UE i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

projekty wodorowe

„Niniejsze zaproszenie do składania założeń projektów ma na celu zidentyfikowanie przedsiębiorstw oraz planowanych przez nie do realizacji projektów obejmujących fazę badań i rozwoju oraz pierwszego wdrożenia przemysłowego, wpisujących się w łańcuch wartości technologii i systemów wodorowych – produkcja, magazynowanie, przesył, dystrybucja oraz wykorzystanie przez użytkowników końcowych – a których realizacja będzie możliwa dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu Important Projects of Common European Interest (IPCEI)” – podało Ministerstwo Rozwoju.

Po zakończeniu tego etapu, pozytywnie ocenieni wnioskodawcy zaproszeni zostaną do współpracy z ministerstwem, w ramach której nastąpi rozwinięcie koncepcji i wypracowanie business case, a w kolejnej fazie przygotowanie pełnych wniosków projektowych zgodnych w wytycznymi Komisji Europejskiej.

„Projekt powinien charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, wysokimi efektami środowiskowymi i w ten sposób przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przemysłu w Polsce i w Unii Europejskiej. Przewidywana do zastosowania technologia powinna wpisywać się w założenia European Green Deal oraz dawać podstawy do przemysłowego wdrożenia w formie komercyjnych rozwiązań o racjonalnej perspektywie osiągnięcia opłacalności” – zaznaczył resort.

Korzyści płynące z projektu muszą obejmować radykalne obniżenie negatywnego oddziaływania na środowisko, nie powinny ograniczać się tylko do danego przedsiębiorstwa lub sektora, ale powinny tworzyć podstawy dla budowy nowego łańcucha wartości w UE i oddziaływać również na wzrost w innych jego ogniwach.

MR przypomina, że celem zaproponowanego przez Komisję Europejską „Europejskiego Zielonego Ładu” oraz europejskiej strategii przemysłowej jest uczynienie z UE światowego lidera w dziedzinie bezemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Jednym z kluczowych wymiarów transformacji w kierunku czystej energii są rozwiązania oparte o technologie i systemy wodorowe – zarówno w obszarze energii, transportu jak i przemysłu ciężkiego. Wodór jest przyjaznym środowisku nośnikiem energii, którego masowe wykorzystanie może znacznie ułatwić Polsce osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych. Odegra on rolę systemową w przejściu na gospodarkę opartą o odnawialne źródła energii, zapewniając np. niezbędną opcję systemowego lub sezonowego magazynowania energii odnawialnej czy czystego paliwa” – podkreślił resort.

„Określenie strategicznych łańcuchów wartości jest strategicznym działaniem mającym zbudować ramy dla koncentracji i koordynacji inwestycji w kluczowe nowe technologie i kompetencje. IPCEI w obszarze technologii wodorowych należy rozumieć jako jeden z instrumentów mający wspierać budowę podstaw nowej gospodarki wodorowej, której zarys zostanie przedstawiony w najbliższym czasie przez KE wraz z publikacją europejskiej strategii wodorowej” – podsumował resort.

Opis projektu należy przesłać do 30 czerwca 2020 r.

Źródło: ISBnews

« Powrót