West Wind Energy na V Narodowym Kongresie Biometanu

West Wind Energy na V Narodowym Kongresie Biometanu

W dniach 30-31 maja w Warszawie odbył się V Narodowy Kongres Biometanu. W wydarzeniu uczestniczyli Prezes Zarządu WestWind Energy- Felix Kurpiers i koordynator projektów -- Krzysztof Kozendra.

Program wydarzenia dotyczył między innymi: perspektyw produkcji biometanu, możliwości technicznych wtłaczania biometanu do sieci gazowej, planów wytarzania wodoru z biometanu.

Wydarzenie dało możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy inwestorami nowych biogazowni, właścicielami działających instalacji biogazowych, technologów i zarządców oraz właścicieli gospodarstw rolno- spożywczych, przedstawicieli doradców finansowych i samorządów

« Powrót