WestWind Energy Polska pracuje z dronami

WestWind Energy Polska pracuje z dronami

Pracownicy toruńskiego oddziału WestWind Energy Polska wzięli udział w szkoleniu z obsługi bezzałogowych statków powietrznych, które obejmowało zarówno zagadnienia teoretyczne jak i część praktyczną.

WestWind Energy pracuje z dronami

Droga do rozwoju

W ramach części teoretycznej szkolenia uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie:

 • Przepisów lotniczych
 • Procedur operacyjnych
 • Wiedzy ogólnej na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Podstaw termowizji oraz zasad działania kamery termowizyjnej
 • Wykrywania i oceny obiektów
 • Charakterystyki i obiektów dynamicznych i statycznych
 • Zasad wykonywania lotów z kamerami termowizyjnymi
 • Zakresu temperaturowego oraz temperatury odbitej
 • Ustawień oraz tabeli emisyjności
 • Narzędzi, punktów pomiarowych, obszaru,
 • i max. temperatury, izoterm, temperatury odniesienia

W ramach zajęć praktycznych uczestnicy pozyskali umiejętności w zakresie:

 • Termografii z innego kąta widzenia
 • Dostosowywania obrazu
 • Wpływu warunków atmosferycznych na pomiary
 • Ustawień sprzętu latającego
 • Odbyli zajęcia praktycznych w terenie
 • Wykonali ćwiczenia z prawidłowej oceny obiektów oraz właściwego lotu

Licencja

Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym zdaniu testów teoretycznych oraz praktycznych uczestnicy otrzymali licencję pilota i operatora dronów.

Dodatkowo kursanci zdobyli uprawnienia NSTS 01 i NSTS 05 w kategorii szczegółowej.

Pracownicy WestWind Energy Polska są wpisani do rejestru pilotów bezzałogowych statków powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Wszystkim uczestnikom szkolenia gratulujemy uzyskania certyfikatów i życzymy dalszych sukcesów w poszerzaniu wiedzy.

« Powrót