Wyniki aukcji zwykłej dla dostawców energii do 1MW

Na początku grudnia odbyła się tegoroczna aukcja dla odnawialnych źródeł energii do 1 MW.

W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, określonych w art. 77 ust. 5 pkt 16 i 21 ustawy o odnawialnych źródłach energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 tej ustawy.

Z udostępnionego podsumowania w aukcji zwykłej OZE, Urząd Regulacji Energetyki zgromadził aż 1618 ofert, a 747 wygrało aukcję.  W tym gronie znajduje się propozycja firmy  spółki celowej grupy WestWind Energy.

Aukcje Oze

Aukcyjne ceny

Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana to 222,87 zł/MWh, a maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana to 268,88 zł/MWh;

Łączna ilość i wartość sprzedanej energii w podziale na poszczególne lata kalendarzowe: 

        Rok        Ilość [MWh]        Wartość [zł]

 • 2021 r.:       3 906,572              998 373,87
 • 2022 r.:  419 292,361       107 730 060,18
 • 2023 r.:  805 993,963       207 532 316,82
 • 2024 r.:  802 526,623       206 639 874,26
 • 2025 r.:  799 098,776       205 757 072,25
 • 2026 r.:  795 605,931       204 858 191,05
 • 2027 r.:  791 908,452       203 905 414,88
 • 2028 r.:  788 348,715       202 991 713,45
 • 2029 r.:  784 938,427       202 115 699,94
 • 2030 r.:  781 319,033       201 186 946,42
 • 2031 r.:  777 766,831       200 275 124,94
 • 2032 r.:  774 058,603       199 321 034,31
 • 2033 r.:  770 658,795       198 446 313,45
 • 2034 r.:  767 237,822       197 566 956,18
 • 2035 r.:  763 879,078       196 702 009,88
 • 2036 r.:  756 816,083       194 889 406,73
 • 2037 r.:  363 711,743         93 875 078,26

     Razem:   11 747 067,808    3 024 791 586,87

 

Wykaz firm, które wygrały akcję dostępna jest TUTAJ

« Powrót