Zmiany w ustawie o OZE

Zmiany w ustawie o OZE

Zmiany w ustawie o OZE

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt planowanych zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz w niektórych innych ustawach.

Projekt ma na celu zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE nr L 328, z 21.12.2018 r.), zwanej dalej „RED II”, „dyrektywą RED II” lub dyrektywą 2018/2001.

Regulacje zawarte w nowelizacji mają dotyczyć następujących zagadnień:

I.   Biometan
II.  Klastry energii
III. Transpozycja RED II w następujących obszarach:
      1. Ciepłownictwo i chłodnictwo (art. 23-24 RED II)
      2. Gwarancje pochodzenia (art. 19 RED II)
      3. Krajowy Punkt Kontaktowy OZE (art. 16 RED II)
      4. Procedury administracyjne (art. 15-16 RED II)
      5. Partnerski handel energią – peer-to-peer (art. 21 RED II)
      6. Pozostałe przepisy REDII wymagające wdrożenia
IV.  Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii (zwanych dalej „OZE”)
V.   Wsparcie kontynuacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia
VI.  Hybrydowe instalacje OZE
VII. Morska energetyka wiatrowa (przepisy uzupełniające)

Źródło:

https://www.wnp.pl/energetyka/szykuja-sie-zmiany-w-ustawie-o-oze,495822.html?fbclid=IwAR1P-ooA5zWmCYvrq3xJbouNfASmVk6RsYa7s_puKPz4d5gcwGrgQN8hi0A

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r8876545160,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oraz-niektorych-.html

« Powrót